Skip to main contentHome  /  Rechtsgebieden  /  Over ons  /  Contact

⇐Terug

Ondernemingsrecht

Ondernemers lopen regelmatig aan tegen juridische vragen. Of het nu gaat om het personeel, om de verhouding met een bank of om de incasso van onbetaalde facturen. Degelijk en snel juridisch advies kan het verschil maken.Ondernemingsrecht en contractenrecht zijn nauw met elkaar verbonden: de interpretatie, de vorm en de rechtsgeldigheid van eerder bereikte overeenkomsten en getekende contracten bepalen in veel gevallen wie gelijk krijgt. Birne Advocaten bekijkt samen met u of u – op basis van wet en jurisprudentie – gelijk heeft en, zo ja, hoe u uw gelijk ook daadwerkelijk kunt halen. Birne Advocaten adviseert ondernemers in uiteenlopende kwesties. Peter en Rudolf hebben beiden een specialisatieopleiding insolventierecht afgerond en kunnen ondernemers dus ook in financieel moeilijke tijden adviseren. Neem nu vrijblijvend contact op met Peter Redeker of Rudolf Hulshof.

WIJ KUNNEN U ONDER ANDERE BIJSTAAN IN ZAKEN BETREFFENDE:

 
 • de oprichting van een vennootschap;
 • de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap;
 • de vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 • algemene voorwaarden en het gebruik ervan binnen een organisatie;
 • de positie van (een) aandeelhouder(s);
 • de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten;
 • de aanbiedingsplicht en de levering van aandelen;
 • de overname van activa en passiva;
 • de (voorbereiding van een) aanvraag tot faillietverklaring van de vennootschap;
 • de positie van de bestuurder in het zicht van een faillissement van de vennootschap;
 • de ondernemingsraad;
 • de uitleg van en de totstandkoming van een overeenkomst tot het aangaan van een vennootschap onder firma;
 • de aansprakelijkheid van (voormalige) vennoten in een vennootschap onder firma et cetera;
 • de opzegging of “opsplitsing” van een maatschap;
 • de (on)mogelijkheid om personen uit te sluiten als lid van een vereniging;
 • het verhaal van schade op veroorzakers of op verzekeraars (bijvoorbeeld bij brandschade aan een woning).