Skip to main contentHome  /  Rechtsgebieden  /  Over ons  /  Contact

⇐Terug

Arbeidsrecht

Birne Advocaten helpt werkgevers en werknemers arbeidsconflicten te voorkomen. Ook als een procedure onvermijdelijk is, kunnen we u natuurlijk bijstaan. Peter Redeker heeft jarenlange ervaring als advocaat in het arbeidsrecht. Of het nu gaat om het realiseren of aanvechten van een ontslag, het oplossen van geschillen in de ondernemingsraad of het afdwingen van een relatiebeding: Birne staat voor u klaar. Neem nu vrijblijvend met Peter Redeker op

WIJ KUNNEN U ONDER ANDERE BIJSTAAN IN ZAKEN BETREFFENDE:

 • het opstellen van of de uitleg van arbeidsovereenkomsten, bedingen, regelingen (gebruiksregelingen, leaseregelingen, studieregelingen) en sociaal plannen;
 • de uitvoering van arbeidsovereenkomsten door de werkgever of de werknemer (bijvoorbeeld het verrichten van de bedongen werkzaamheden of de inachtneming van een relatiebeding);
 • de loon(door)betaling;
 • de aanspraak op en de uitvoering van vakantierechten;
 • de wijziging van de arbeidsomvang of van de werkzaamheden;
 • de (niet-)naleving van CAO-bepalingen;
 • de overgang van een onderneming en de gevolgen voor werkgever en werknemer;
 • de diverse varianten van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • de (on)mogelijkheden voor de werknemer (of werkgever) om de (poging tot) beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan te tasten;
 • werkgeversaansprakelijkheden, arbeidsongevallen;
 • een situatie van (gedwongen) collectief ontslag;
 • zaken betreffende (de positie van) een ondernemingsraad;
 • de rechten en plichten van een (voormalig) werknemer in het kader van de sociale zekerheid et cetera.